Cai thuốc lá cách nào hiệu quả?

Cai thuốc lá cách nào hiệu quả?

Cai thuốc lá cách nào hiệu quả?

Phòng mạch online - 19/06/2020 15:41

SKĐS - Bố tôi nghiện thuốc lá đã hơn 10 năm, mặc dù biết hút thuốc lá là có hại và cai rất nhiều lần nhưng không thành công. Xin quý báo lời khuyên.