cải thiện chức năng nhận thức

Cung cấp đầy đủ vitamin D có thể giúp cải thiện chức năng nhận thức

Cung cấp đầy đủ vitamin D có thể giúp cải thiện chức năng nhận thức

Dinh dưỡng - 10/12/2022 08:50

SKĐS - Theo một nghiên cứu mới từ Đại học Tufts (Hoa Kỳ), những người trưởng thành bị suy giảm nhận thức ở các mức độ khác nhau có hàm lượng vitamin D trong não cao hơn sẽ có chức năng nhận thức tốt hơn.