Hà Nội

cải cách

Cải cách chính sách BHXH: Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, an sinh xã hội bền vững

Cải cách chính sách BHXH: Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, an sinh xã hội bền vững

Xã hội - 18/07/2018 09:03

SKĐS - Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH với mục tiêu để BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội (ASXH), từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.