Hà Nội

cai cach tien luong

Ba đề án quan trọng được Hội nghị TW7 tập trung xem xét, quyết định

Ba đề án quan trọng được Hội nghị TW7 tập trung xem xét, quyết định

Xã hội - 07/05/2018 11:39

SKĐS - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 7/5, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã tiến hành Hội nghị lần thứ bảy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.