Hà Nội

Cách xử trí khi bị ù tai

Cách xử trí khi bị ù tai

Cách xử trí khi bị ù tai

Phòng mạch online - 11/02/2020 20:00

SKĐS - Thời gian gần đây, tôi hay bị ù tai. Lúc đầu mọi người nói do tôi bị bệnh cảm cúm nhưng tình trạng ngày càng nặng.