Hà Nội

cách ly tại nơi cư trú

Phòng chống  COVID-19: Khi cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bạn cần lưu ý gì?

Phòng chống COVID-19: Khi cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bạn cần lưu ý gì?

Tin nóng y tế - 13/03/2020 16:05

SKĐS - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2020 Hướng dẫn Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19.