Hà Nội

Cách ly tại gia đình

04-03-2020 12:57 AM | Video

Hướng dẫn người được cách ly y tế và thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn