Hà Nội

cách lấy mẫu dịch tị hầu

[Video] Cách lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế

[Video] Cách lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Tin nóng y tế - 21/08/2020 17:23

SKĐS - Bệnh phẩm nghi nhiễm COVID-19 phải được thu thập bởi các nhân viên y tế đã được tập huấn về thu thập mẫu bệnh phẩm.