Cách để người lao động kiểm tra công ty có đóng bảo hiểm xã hội cho mình hay không

28-02-2023 11:55 AM | Xã hội

SKĐS - Hiện cả nước có gần 2,8 triệu lao động bị nợ, trốn đóng BHXH, trong đó có tới hơn 200.000 lao động bị nợ BHXH khó đòi. Dưới đây là cách để người lao động tự kiểm tra việc doanh nghiệp/công ty có đóng BHXH cho mình không.

Cách Để Người Lao Động Kiểm Tra Công Ty Có Đóng Bảo Hiểm Hay Không- - SKĐS


SKĐS
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH