cách chữa tay chân miệng

Số mắc tay chân miệng tăng 4 lần, Bộ Y tế yêu cầu phòng chống khẩn

Số mắc tay chân miệng tăng 4 lần, Bộ Y tế yêu cầu phòng chống khẩn

Tin nóng y tế - 07/04/2021 10:11

SKĐS - So với cùng kỳ năm 2020, số mắc tăng 4 lần và gia tăng chủ yếu khu vực miền Nam và cục bộ tại một số tỉnh, thành phố như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, An Giang.