Các dịch vụ truyền máu phải được điều hành theo nguyên tắc "phi lợi nhuận"

02-08-2010 10:59 PM | Thời sự

Đó là một trong những quy định của Luật Hoạt động truyền máu đang được Bộ Y tế và các cơ quan trực thuộc xây dựng nhằm tạo cơ chế pháp lý cho hoạt động hiến máu, truyền máu.

Đó là một trong những quy định của Luật Hoạt động truyền máu đang được Bộ Y tế và các cơ quan trực thuộc xây dựng nhằm tạo cơ chế pháp lý cho hoạt động hiến máu, truyền máu. Luật Hoạt động truyền máu dự kiến có 10 chương được xây dựng dựa trên nguyên tắc xác định trách nhiệm bảo vệ sức khỏe người dân thuộc về Bộ Y tế trong đó có trách nhiệm cung cấp máu an toàn, chất lượng, đầy đủ, kịp thời. Hoạt động truyền máu được xác định rõ ràng là một vấn đề sức khỏe công cộng, có liên hệ chặt chẽ với vấn đề dịch tễ y học của cộng đồng cũng như địa phương và toàn quốc... Các dịch vụ truyền máu phải được điều hành theo nguyên tắc "phi lợi nhuận", không được thương mại hóa máu hiến tặng của người hiến máu... Luật Hoạt động truyền máu cũng quy định cấp phép bắt buộc cho các trung tâm thu gom và cung cấp máu như cơ sở sản xuất và toàn bộ sinh phẩm sử dụng trong xét nghiệm sàng lọc máu. Việc kiểm tra và cấp phép hoạt động các Trung tâm truyền máu theo tiêu chuẩn Thực hành sản xuất tốt được Bộ Y tế giao cho Cục Quản lý Dược...
 
T.MINH

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH