Các địa phương ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đóng BHYT một số nhóm đối tượng

11-12-2022 7:59 AM | Thời sự

SKĐS - Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) cuối năm của một số tỉnh, thành phố, các đại biểu HĐND đã thông qua các quyết định hỗ trợ kinh phí đóng BHYT đối với một số nhóm đối tượng có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh, thành phố...

Ninh Bình hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho nhiều nhóm đối tượng

HĐND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Nghị quyết số 61/2022/NQ-HĐND về việc Quy định hỗ trợ kinh phí đóng BHYT đối với một số nhóm đối tượng có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh.

Theo Nghị quyết số 61/2022/NQ-HĐND, 3 nhóm đối tượng có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ 100% kinh phí đóng BHYT gồm: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; người thuộc các xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Cụ thể, với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 118/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh gồm: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng ban công tác Mặt trận.

Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, bao gồm: người chưa tham gia BHYT; người đang được cấp thẻ BHYT theo hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; người đang tham gia BHYT hộ gia đình.

Các địa phương ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đóng BHYT một số nhóm đối tượng - Ảnh 1.

HĐND nhiều tỉnh, thành phố đã thông qua các chính sách hỗ trợ một số nhóm đối tượng tham gia BHYT

Người thuộc các xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (9 xã An toàn khu thuộc huyện Nho Quan theo Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Ninh Bình) bao gồm người chưa tham gia BHYT; người đang được cấp thẻ BHYT theo hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; người đang tham gia BHYT hộ gia đình; HSSV.

Người dân thuộc đối tượng nêu trên đến UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đề nghị UBND cấp xã cấp thẻ BHYT. Thẻ BHYT của các đối tượng trên sẽ có giá trị sử dụng từ tháng UBND cấp xã gửi danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho cơ quan BHXH.

Trước đó, HĐND tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều Nghị quyết để đóng và hỗ trợ đóng cho nhiều nhóm đối tượng tham gia BHYT cụ thể như sau: Người cận nghèo được ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 25%, ngân sách huyện hỗ trợ 5% mức đóng; người cao tuổi từ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% mức đóng; HSSV đang theo học tại các trường công lập trên địa bàn tỉnh được ngân sách tỉnh hỗ trợ 20%, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng; Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh được ngân sách tỉnh hỗ trợ 20%, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng.

Lâm Đồng hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số đối tượng đến năm 2025

Ngày 9/12/2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 143/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng khác tham gia BHYT do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025 (Nghị quyết số 143/2022/NQ-HĐND). Nghị quyết được ban hành đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Theo đó Nghị quyết 143/2022/NQ-HĐND hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng khác tham gia BHYT ngoài các đối tượng đã được hỗ trợ tại Nghị quyết số 97/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng tham gia BHYT do ngân sách địa phương bảo đảm (Nghị quyết 97/2022/NQ-HĐND).

Nghị quyết số 97/2022/NQ-HĐND đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 8/7/2022 và có hiệu lực từ ngày 18/7/2022 quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng tham gia BHYT do ngân sách địa phương đảm bảo như sau: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ thêm mức đóng BHYT là 30%. 

Người Kinh thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình là 40%. Người dân tộc thiểu số thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình là 50% và Học sinh, sinh viên là người đồng bào dân tộc thiểu số không sống trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thêm là 70%.

Ngoài các đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHYT do ngân sách địa phương đảm bảo tại Nghị quyết số 97/2022/NQ-HĐND thì Nghị quyết 143/2022/NQ-HĐND vừa mới được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2022 và có hiệu lực từ ngày 19/12/2022 quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng khác tham gia BHYT do ngân sách địa phương đảm bảo như sau:

  • Người dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã khu vực II (xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn) mới chuyển lên khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/06/2021 của Thủ tướng Chính Phủ (bao gồm dân tộc thiểu số tại xã khu vực II theo Quyết định số 861/QĐ-TTg hoàn thành nông thôn mới giai đoạn từ 2023-2025).
  • Người đang sinh sống tại các xã khu vực III (xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn), thôn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn mới chuyển lên khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc (bao gồm cả người đang sinh sống tại xã khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg khi hoàn thành nông thôn mới trong giai đoạn từ 2023-2025).
  • Người thuộc hộ mới thoát nghèo; người thuộc hộ mới thoát cận nghèo (trong vòng 36 tháng, tính từ thời điểm được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo, thoát cận nghèo).
  • Mức hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 143/2022/NQ-HĐND: 60% mức đóng BHYT hàng tháng theo quy định.
  •  Thời gian hỗ trợ: đến hết ngày 31/12/2025.

Gia Lai: Hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng từ năm 2023 đến năm 2025

Các địa phương ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đóng BHYT một số nhóm đối tượng - Ảnh 2.

HSSV là người DTTS tại nhiều địa phương tiếp tục được hỗ trợ mức đóng BHYT

Cũng trong ngày 9/12, tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua Nghị quyết số 48/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, ngoài mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách Trung ương quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngân sách của tỉnh hỗ trợ mức đóng cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Cụ thể như sau: Hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; HSSV là người DTTS. Hỗ trợ 10% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2022. HĐND tỉnh Gia Lai giao UBND tỉnh Gia Lai tổ chức triển khai Nghị quyết này.

Nhiều tỉnh, thành phố có chính sách hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSVNhiều tỉnh, thành phố có chính sách hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV

SKĐS - Năm học 2022-2023, ngoài phần ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT HSSV theo quy định, năm học 2022-2023, nhiều tỉnh, thành phố còn có chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho HSSV trên địa bàn.

Nguyễn Hoàng - Nam Anh
Ý kiến của bạn