Hà Nội

các chiến sĩ trong quân đội

Tôn vinh những "chiến sĩ" chống dịch COVID-19 trên mọi miền đất nước bằng hình ảnh

Tôn vinh những "chiến sĩ" chống dịch COVID-19 trên mọi miền đất nước bằng hình ảnh

Tin nóng y tế - 27/05/2020 07:26

SKĐS - Cuộc thi ảnh “Ấn tượng Việt Nam mùa COVID-19” tập trung phản ánh thực trạng mùa dịch, những nỗ lực của người dân, các cấp chính quyền, các bộ ngành, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp … trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và cùng nhau vượt qua những khó khăn trong đời sống do dịch bệnh gây ra, đặc biệt làm nổi bật “những hình ảnh cảm động về cán bộ y tế, các chiến sĩ trong quân đội, công an Việt Nam trong công tác dự phòng, chống và điều trị COVID-19” và “phẩm chất Việt Nam” ...