Hà Nội

các biện pháp phòng dịch COVID 19

Kháng thể có thể ổn định trong 7 tháng sau mắc COVID-19

Kháng thể có thể ổn định trong 7 tháng sau mắc COVID-19

Bệnh thường gặp - 13/08/2021 06:20

Kết quả nghiên cứu mới đem đến điều đáng vui mừng cho những người sống sót sau nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Nghiên cứu cũng phát hiện ra khả năng bảo vệ chéo bất ngờ của các kháng thể chống lại virus corona gây cảm lạnh thông thường có sẵn.