Hà Nội

các bệnh có thể ngăn ngừa bằng vắc-xin

WHO Tây Thái Bình Dương thông qua Khung Chiến lược 2021-2030

WHO Tây Thái Bình Dương thông qua Khung Chiến lược 2021-2030

Quốc tế - 11/10/2020 16:00

SKĐS - Các Bộ trưởng Y tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương phê chuẩn kế hoạch hành động để cải thiện tiếp cận vắc-xin cứu mạng; phẫu thuật an toàn trong khả năng chi trả và thúc đẩy già hóa dân số khỏe mạnh.