cá nhân vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Sẽ công khai danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Sẽ công khai danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Thời sự - 18/07/2019 09:37

SKĐS - UBND TP. Hà Nội đã ban hành Văn bản số 3022/UBND-KT về việc thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 2/5/2019 của Thành ủy về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.