Hà Nội

Cá ngựa

Cá ngựa - thuốc ôn thận tráng dương

Cá ngựa - thuốc ôn thận tráng dương

Thầy giỏi – thuốc hay - 09/12/2019 16:45

SKĐS - Cá ngựa còn có tên hải mã, thủy mã, mã đầu ngư, hải long… Tên khoa học: Hippocampus spp., họ cá chìa vôi (Syngnathidae).