bv nhiệt đới trung ương

Hà Nội đang đối phó với dịch sốt xuất huyết ra sao?

Hà Nội đang đối phó với dịch sốt xuất huyết ra sao?

Y tế - 21/11/2022 20:07

SKĐS - Đang là cao điểm của dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội, dự báo dịch có thể tiếp tục tăng từ nay đến hết tháng 11. Sau rất nhiều lần hẹn làm việc, Báo SK&ĐS phỏng vấn ông Vũ Duy Hưng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Hà Nội về công tác chống dịch hiện nay.