BV Mắt Trung ương

40 cán bộ y tế BV Mắt TW tiếp tục lên đường chi viện cho TP.HCM

40 cán bộ y tế BV Mắt TW tiếp tục lên đường chi viện cho TP.HCM

Tin nóng y tế - 26/08/2021 18:35

SKĐS- Ngày 26/8/2021, Đoàn công tác đặc biệt đợt 2 của Bệnh viện Mắt TW tiếp tục tăng cường nhân lực chi viện vào miền Nam, hỗ trợ đồng nghiệp và đồng bào chống dịch COVID-19.