Hà Nội

BV Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1

BV Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1 chính thức đi vào hoạt động

BV Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1 chính thức đi vào hoạt động

Thời sự - 28/06/2021 17:02

SKĐS - BV Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1 có quy mô 1.000 giường đặt tại Ký túc xá (KTX) của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM đã chính thức đi vào hoạt động.