Busan

Hợp tác quốc tế về y dược góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ người dân

Hợp tác quốc tế về y dược góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ người dân

Tin nóng y tế - 07/12/2018 16:32

SKĐS - Trong những năm gần đây, hỗ trợ của các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài cho Việt Nam khoảng 300 triệu đô la Mỹ, trong đó lĩnh vực y tế chiếm khoảng 30%.