Buông thả

17-04-2009 10:56 AM | Thời sự

Ngồi buồn mở mạng... chát Gặp thằng Bợm mồi chài

Ngồi buồn mở mạng... chát

Gặp thằng Bợm mồi chài

Nó hẹn nơi gặp gỡ

Liền nghe lời dụ ngay!

 

Rồi đến nhà nghỉ X

Có em bị cướp xe

Có em lên biên giới

Bán cho bọn má mì...

 

Tỉnh ra thì đã muộn

Tàn đời con gái trinh

Muốn không sa cạm bẫy

Đừng có sống buông mình!

Lam Điền


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH