bùng phát dịch bệnh

Hợp tác phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người tại Việt Nam

Hợp tác phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người tại Việt Nam

Xã hội - 09/05/2023 16:07

SKĐS - Bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người và các đợt bùng phát dịch bệnh ngày càng gia tăng về cả số lượng và tần suất trong vài thập kỷ qua như SARS-COV-1, Cúm gia cầm, Ebola... do vậy phải có chiến lược phòng bệnh.