Theo ông Vũ Tuấn Cường - Cục trưởng Cục Quản lý Dược, mùa hè thường là mùa cao điểm xảy ra dịch bệnh, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến thất thường, nóng ẩm mưa nhiều, khiến muỗi và véc-tơ truyền bệnh phát sinh mạnh. Do đó nhu cầu về sử dụng dịch truyền, nhất là các loại dịch truyền cơ bản thường tăng cao trong mùa hè.

Vì thế, để đáp ứng đầy đủ, kịp thời dịch truyền cho nhu cầu điều trị của nhân dân, Cục Quản lý Dược đề nghị các công ty sản xuất, nhập khẩu dịch truyền khẩn trương báo cáo tình hình sản xuất, cung ứng dịch truyền, nói rõ khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường như số lượng đủ hay thừa hoặc thiếu.

 

Cục Quản lý Dược cũng chỉ đạo các công ty trên báo cáo các khó khăn, vướng mắc như nguy cơ có thể gây gián đoạn hoặc thiếu hụt nguồn cung; các bệnh viện có đặt hàng mà cơ sở chưa có khả năng cung ứng hoặc cung ứng chưa đủ số lượng đặt hàng; các khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện từ sản xuất, nhập khẩu đến đăng ký, đấu thầu…

Trên cơ sở đó các công ty đề xuất các phương án để tăng nguồn cung trong trường hợp cần thiết như các nguồn dịch truyền từ nước ngoài có thể nhập vào Việt Nam hay các giải pháp khác.