Bộ Y tế thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh dược của Công ty đầu tư phát triển công nghệ dược phẩm Đông Á

14-04-2024 10:16 | Y tế

SKĐS - Bộ Y tế vừa thông báo thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghệ Dược phẩm Đông Á.

Theo đó, tại quyết định số 914/QĐ-BYT do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký ban hành, Bộ Y tế thông báo thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 891/ĐKKDD-BYT ngày 05/9/2023 của Bộ Y tế cấp cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghệ Dược phẩm Đông Á.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Địa điểm kinh doanh: Khu Công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Quyết định của Bộ Y tế cho biết, phạm vi kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghệ Dược phẩm Đông Á là dịch vụ bảo quản thuốc.

Bộ Y tế thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh dược của Công ty đầu tư phát triển công nghệ dược phẩm Đông Á- Ảnh 1.

Bộ Y tế vừa thông báo thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghệ Dược phẩm Đông Á. (ảnh minh hoạ)

Về lý do thu hồi Giấy chứng nhận, theo quyết định của Bộ Y tế cho biết: Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghệ Dược phẩm Đông Á có văn bản đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đã cấp cho công ty do công ty cơ cấu lại tổ chức bộ máy nên chấm dứt hoạt động kinh doanh dược tại địa điểm kinh doanh tại Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; Quyết định số 3434/QĐ-BYT ngày 05/9/2023 của Bộ Y tế về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghệ dược phẩm Đông Á hết hiệu lực.

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghệ Dược phẩm Đông Á được Bộ Y tế căn cứ vào Luật Dược số 105/2016/QH13; Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược…; Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 88/2023/NĐ-CP ngày 11/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP; Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Đồng thời, xét đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghệ Dược phẩm Đông Á và đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược.

Công khai kết quả thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn BHYTCông khai kết quả thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn BHYT

SKĐS - BHXH Việt Nam tiếp tục thực việc công khai giá từng loại thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn BHYT của từng bệnh viện, địa phương, Bộ Y tế trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Thái Bình
Ý kiến của bạn