Bộ Y tế thiết lập mạng lưới truyền thông y tế toàn quốc, đã có 1.500 người tham gia

26-06-2023 16:07 | Y tế

SKĐS - Bộ Y tế đã thiết lập mạng lưới truyền thông y tế toàn quốc. TS.BS Hà Anh Đức - Chánh Văn phòng Bộ, kiêm Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế cho biết, đến nay đã có 1500 cán bộ làm công tác truyền thông y tế trên toàn quốc từ Trung ương đến địa phương đăng ký tham gia mạng lưới.

Trước đó, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thiết lập Mạng lưới truyền thông y tế toàn quốc.

Theo đó, trong văn bản do PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương – Thứ trưởng Bộ Y tế ký ban hành cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông và truyền thông chính sách, thời gian qua, ngành Y tế đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động truyền thông, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của Ngành trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ Y tế thiết lập mạng lưới truyền thông y tế toàn quốc, đã có 1.500 người tham gia - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương – Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên Bộ Y tế cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác truyền thông trong lĩnh vực y tế còn một số hạn chế, nhất là việc chủ động cung cấp thông tin và kịp thời nắm bắt thông tin, phản hồi thông tin của dư luận.

Vì vậy, nhằm tăng cường hiệu quả công tác truyền thông y tế và truyền thông chính sách thời gian tới, Bộ Y tế sẽ thiết lập Mạng lưới cán bộ truyền thông ngành Y tế từ Trung ương đến địa phương. Theo đó, mỗi đơn vị sẽ cử một cán bộ làm đầu mối truyền thông để cung cấp, tiếp nhận và phản hồi thông tin liên quan đến đơn vị. 

Về nội dung này, thông tin tại Hội nghị Hướng dẫn công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế và triển khai Quy chế phát ngôn của Bộ Y tế năm 2023 khu vực phía Bắc do Bộ Y tế tổ chức mới đây, TS.BS Hà Anh Đức - Chánh Văn phòng Bộ, kiêm Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế cho biết, đến nay đã có 1500 cán bộ truyền thông y tế trên toàn quốc từ Trung ương đến địa phương đăng ký tham gia mạng lưới.

"Việc thiết lập mạng lưới truyền thông sâu rộng, đông đảo đến tận tuyến cơ sở như vậy sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông y tế, giúp các thông tin về ngành đến với cộng đồng nhanh chóng hơn, kịp thời hơn và đa dạng hơn. Bộ Y tế sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị hướng dẫn vê nghiệp vụ truyền thông cho cán bộ y tế các tuyến"- TS.BS Hà Anh Đức nói.

Bộ Y tế thiết lập mạng lưới truyền thông y tế toàn quốc, đã có 1.500 người tham gia - Ảnh 2.

TS.BS Hà Anh Đức - Chánh Văn phòng Bộ, kiêm Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế cho biết, đến nay đã có 1500 cán bộ làm công tác truyền thông y tế trên toàn quốc từ Trung ương đến địa phương đăng ký tham gia mạng lưới truyền thông y tế.

Chia sẻ thông tin với các đại biểu tại Hội nghị Hướng dẫn công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế và triển khai Quy chế phát ngôn của Bộ Y tế năm 2023 khu vực phía Bắc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nêu rõ: Xác định vai trò to lớn của công tác truyền thông y tế, trong thời gian qua Bộ Y tế đã ban hành Quy chế phát ngôn tại Quyết định số 56/QĐ-BYT ngày 10/01/2023 và Kế hoạch thông tin, truyền thông y tế năm 2023 tại Quyết định số 1886/QĐ-BYT ngày 18/4/2023 nhằm triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách và chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế từ Trung ương đến địa phương, thúc đẩy việc đổi mới nội dung, phương thức cung cấp thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác truyền thông y tế... Từ đó, tạo nên dòng thông tin chính thống; thiết lập và xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí, nhà báo với các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị chuyên môn trong và ngoài ngành y tế, tạo được sự ủng hộ và hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cũng yêu cầu mạng lưới truyền thông y tế cần tiếp tục được phát triển trên toàn quốc; đội ngũ làm công tác truyền thông y tế cần được quan tâm bố trí, sắp xếp, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ; các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế cần bố trí cán bộ phụ trách công tác truyền thông y tế; bố trí kinh phí để tăng cường công tác truyền thông y tế; 

Ứng dụng công nghệ trong quản trị thông tin truyền thông để phát hiện, dự báo các xu hướng thông tin tích cực và tiêu cực, có lợi và bất lợi trong mọi hoạt động để chủ động có các giải pháp phù hợp; chủ động, đổi mới phương thức truyền thông và hình thức cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo tính công khai, minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo; nghiên cứu và triển khai các mô hình truyền thông phù hợp trong tình hình mới.

Bộ Y tế thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí như thế nào?Bộ Y tế thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí như thế nào?

SKĐS - Bộ Y tế thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí như thế nào? Ai là người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí? Có các hình thức nào để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí?...

Thái Bình - ảnh Trần Minh
Ý kiến của bạn