Hà Nội

Bộ Y tế: Quy định sức khoẻ lái tàu chặt chẽ để tránh bệnh gây biến chứng

03-04-2018 10:31 AM | Tin nóng y tế

SKĐS - Bộ Y tế cho biết, nghề trực tiếp phục vụ chạy tàu được Bộ LĐ-TBXH xếp vào danh mục ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm loại IV và loại V nên tiêu chuẩn sức khỏe dành cho nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu cần phải quy định chặt chẽ, để không có các bệnh có thể gây biến chứng bất kỳ ảnh hưởng đến công việc.

Trước những thông tin báo chí phản ảnh những ngày gần đây về Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu do Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xây dựng, Bộ Y tế cho biết, Tổ biên tập đang xem xét điều chỉnh tiêu chuẩn sức khoẻ cho người lái tàu nhằm đảm bảo an toàn cho chính nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông cho dân cư nơi có đường sắt chạy qua.

Từ tháng 1 đến nay, Ban Soạn thảo và Tổ biên tập đã tiếp thu các ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân về nội dung Thông tư, tổ chức nhiều cuộc họp để xem xét, tiếp tục bổ sung, để hoàn thiện nội dung Thông tư để chuẩn bị thẩm định, trình lãnh đạo Bộ ký ban hành.

Cũng theo Bộ Y tế, nghề trực tiếp phục vụ chạy tàu được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xếp vào danh mục ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm loại IV và loại V nên tiêu chuẩn sức khỏe dành cho nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu cần phải quy định chặt chẽ, để không có các bệnh có thể gây biến chứng bất kỳ ảnh hưởng đến công việc trực tiếp phục vụ chạy tàu.

Công việc này cũng không nên có các dị tật làm ảnh hưởng đến thao tác chuyên môn liên quan đến công việc phục vụ chạy tàu. Có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu công việc phục vụ chạy tàu cũng như đảm bảo an toàn tính mạng cho chính những nhân viên đường sắt khi làm nhiệm vụ và đảm bảo an toàn cho cộng đồng dân cư xung quanh nơi có đường sắt chạy qua.

Tiêu chuẩn sức khỏe dành cho nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu cần phải quy định chặt chẽ, để không có các bệnh có thể gây biến chứng bất kỳ ảnh hưởng đến công việc và đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Ảnh minh hoạ.

 

Trước đó, trên cơ sở nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của Bộ Giao thông vận tải (năm 1988 – 2000), sau khi lấy ý kiến của các nhà khoa học, giáo sư, các nhà khoa học đầu ngành của ngành y tế và ngành giao thông vận tải, năm 2001 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành “Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, trong đó có đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và đường biển”.

Theo Bộ Y tế, từ đó đến nay ngành đường sắt đã và đang áp dụng những tiêu chuẩn sức khỏe để khám sức khỏe tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên đường sắt. Tháng 9/2017, Thủ tướng Chính phủ có quyết định giao Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ tàu.

Cuối năm 2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã giao cho Cục Quản lý khám chữa bệnh, làm đầu mối, chủ trì soạn thảo. Trên cơ sở những tiêu chuẩn hiện hành và căn cứ tình hình thực hiện qua việc sử dụng nhân viên đường sắt được khám sức khỏe khi tuyển dụng và khám sức khỏe định kỳ, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam và Cục Y tế giao thông vận tải, Trung tâm y tế đường sắt xây dựng dự thảo Thông tư trong đó có dự thảo “Tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ tàu” gửi về Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) để xem xét, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện.

Thông tư này quy định về: Tiêu chuẩn sức khoẻ cho các đối tượng khi tuyển dụng vào làm nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; Tiêu chuẩn sức khoẻ khi khám sức khoẻ định kỳ của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu và quy định về điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám sức khoẻ tuyển dụng, khám sức khoẻ định kỳ, khám sức khoẻ theo yêu cầu cho nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.

Thông tư này là căn cứ để cơ sở khám chữa bệnh thực hiện khám sức khỏe cho nhân viên đường sắt và là căn cứu để ngành giao thông vận tải tuyển dụng nhân viên đường sắt phù hợp với các chức danh.


Lê Nguyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH