Bộ Y tế lần đầu tiên tổ chức thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

08-12-2018 4:36 PM | Tin nóng y tế

SKĐS - 4 ứng viên cho chức danh Hiệu Trưởng trường Đại học Y Dược Hải Phòng gồm các Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Khải và Phạm Văn Mạnh; Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế Phạm Minh Khuê và Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Phạm Văn Linh. 4 ứng viên đã qua phần thi viết sẽ tham dự phần thi trình bày đề án.

Thực hiện hướng dẫn của Trung ương, Bộ Nội vụ và Nghị quyết Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế về việc thí điểm tổ chức thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, ngày 30/8/2018, Bộ Y tế đã Ban hành Quyết định số 5238/QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Đề án nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, kế thừa và phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý Nhà trường; đồng thời, bảo đảm sự ổn định, phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu xã hội.

 

GS.TS. Nguyễn Viết Tiến tham dự Lễ khai mạc thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Hải Phòng

GS.TS. Nguyễn Viết Tiến tham dự Lễ khai mạc thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Hải Phòng


Tại Thông báo số 908/TB-BYT ngày 04/9/2018, Bộ Y tế đã thông báo việc thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các báo, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Đồng thời, xây dựng Kế hoạch, thời gian tổ chức thi tuyển và ban hành Quyết định số 6136/QĐ-BYT, ngày 10/10/2018 phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, danh sách gồm 04 thí sinh.

Ngày 10/10/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 6135/QĐ-BYT thành lập Hội đồng thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng gồm 15 thành viên. Quyết định số 6749/QĐ-BYT ngày 08/11/2018 về việc bổ sung thành viên Hội đồng đối với Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn.
Căn cứ vào quy chế kỳ thi, Hội đồng thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã tổ chức kỳ thi viết vào ngày 10/11/2018. Kết quả thi viết: 04 thí sinh dự thi đạt kết quả bài thi, đủ điều kiện dự thi phần trình bày đề án.

 


Lễ khai mạc kỳ thi diễn ra vào lúc 8h00, ngày 08/12/2018, tại Hội trường- Trường Đại học Y Dược Hải Phòng với sự tham dự của GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế và đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy Hải Phòng, các phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. 04 ứng viên đã qua phần thi viết sẽ tham dự phần thi trình bày đề án.

4 ứng viên đều thuộc trường Đại học Y Dược Hải Phòng bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Khải sinh ngày 10/2/1967 hiện là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

- Ông Phạm Minh Khuê sinh ngày 13/3/1978 hiện là Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Phó trưởng khoa YTCC của Bệnh viện đại học Y dược Hải Phòng.

- Ông Phạm Văn Mạnh sinh ngày 30/7/1966 hiện là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

- Ông Phạm Văn Linh sinh ngày 30/5/1971, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng.

Thời gian trình bày Đề án: Tối đa 45 phút; thời gian trả lời chất vấn từ 60 đến 90 phút. Thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 5 phút.

 

Các ứng viên trình bày Đề án trong khuôn khổ cuộc thi tuyển Hiệu trưởng Đại học Y dược Hải Phòng

Các ứng viên trình bày Đề án trong khuôn khổ cuộc thi tuyển Hiệu trưởng Đại học Y dược Hải Phòng


Nội dung thi trình bày đề án gồm: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh Hiệu trưởng; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo, trả lời các câu hỏi chất vấn của thành viên Hội đồng thi tuyển và của những người tham dự.

Điểm thi: Được tính theo thang điểm 100 với cơ cấu điểm như sau: xây dựng đề án 20 điểm, bảo vệ đề án 40 điểm, trả lời câu hỏi chất vấn 40 điểm. Hội đồng thi chuẩn bị câu hỏi thi, phiếu chấm, thang điểm chấm phỏng vấn. Kết quả thi là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng chấm Đề án theo quy định.
Ngay sau khi kết thúc phần thi trình bày đề án, Hội đồng thi sẽ họp, tổng hợp điểm, báo cáo Bộ trưởng kết quả thi và công bố điểm thi. Bộ trưởng lựa chọn để thông qua Ban cán sự Đảng Bộ Y tế có ý kiến bằng văn bản trước khi bổ nhiệm Hiệu trưởng.

 

Các ứng viên trình bày Đề án trong khuôn khổ cuộc thi tuyển Hiệu trưởng Đại học Y dược Hải Phòng

Các ứng viên trình bày Đề án trong khuôn khổ cuộc thi tuyển Hiệu trưởng Đại học Y dược Hải Phòng


Việc tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nhằm tạo môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh, đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, để tuyển chọn, bổ nhiệm được người tài, tránh tình trạng cục bộ, khép kín, chủ quan, duy ý chí trong công tác lựa chọn, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nói riêng và của ngành Y tế nói chung.

Kết quả điểm sẽ được công bố sau. Báo suckhoedoisong.vn sẽ tiếp tục cập nhật!


NV
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH