Bộ Y tế họp quán triệt công tác đảm bảo an ninh mạng trong việc thực hiện bảo vệ bí mật Nhà nước

15-04-2022 5:53 PM | Y tế

SKĐS - Phát biểu tại cuộc họp ngày 15/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn yêu cầu toàn bộ cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị phải có nhận thức về các nội dung bí mật Nhà nước.

Ngày 15/4, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, chủ trì cuộc họp quán triệt công tác đảm bảo an ninh mạng trong việc thực hiện bảo vệ bí mật Nhà nước.  

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn yêu cầu toàn bộ cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị phải có nhận thức về các nội dung bí mật Nhà nước. Thứ trưởng lưu ý, nội dung bí mật Nhà nước trong lĩnh vực y tế không chỉ căn cứ trên danh mục bí mật Nhà nước lĩnh vực y tế ban hành tại Quyết định 1295/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 mà còn căn cứ trên các danh mục bí mật thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước khác.

Bộ Y tế họp quán triệt công tác đảm bảo an ninh mạng trong việc thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước - Ảnh 1.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn chỉ đạo quán triệt nhận thức về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an toàn an ninh mạng trong toàn cơ quan Bộ Y tế. Ảnh: Nguyễn Nhiên

Mỗi cá nhân phải xác định rõ nội dung thông tin nào thuộc bí mật Nhà nước trong phạm vi công việc của cá nhân và chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình; nhận thức về nguy cơ lộ lọt bí mật Nhà nước trên môi trường mạng, nguy cơ lộ lọt khi tham gia các cuộc họp, hội thảo nghiệp vụ ở các cấp, quốc gia và quốc tế; nhận thức rõ từ rủi ro lộ lọt dữ liệu thông thường dẫn tới lộ lọt bí mật nhà nước nếu các đối tượng xấu sử dụng công nghệ và các công cụ khai thác dữ liệu hiện đại.

Nhận thức việc bảo đảm an ninh mạng có liên quan chặt chẽ đến công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bao gồm: Việc sử dụng mạng, xử lý dữ liệu trên môi trường mạng là môi trường phổ biến làm lộ lọt bí mật Nhà nước; Trách nhiệm, vai trò của cán bộ làm công nghệ thông tin trong việc ngăn chặn lộ, lọt dữ liệu bí mật Nhà nước trên môi trường mạng.

Tại cuộc họp, đại diện Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) báo cáo công tác bảo đảm an ninh mạng trong việc thực hiện bảo vệ bí mật Nhà nước và hướng dẫn bảo đảm an ninh mạng trên môi trường làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn giao Cục Công nghệ thông tin hướng dẫn và kiểm tra, giám sát đơn vị thực hiện công tác bảo đảm an ninh mạng trên môi trường làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Giao Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với Cục Công nghệ thông tin nghiên cứu rà soát tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành Chỉ thị về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, ngăn chặn các nguy cơ lộ lọt dữ liệu trên môi trường mạng máy tính, mạng Internet…

Cẩm nang Bảo đảm An toàn thông tin trong đại dịch COVID-19  Cẩm nang Bảo đảm An toàn thông tin trong đại dịch COVID-19

SKĐS - "Cẩm nang Bảo đảm An toàn thông tin trong đại dịch COVID-19" vừa được xây dựng mới đây đã đưa ra những kiến thức, kỹ năng cần thiết liên quan tới việc bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng internet.


Nhiên Nguyễn
Ý kiến của bạn