Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số Vụ, Cục

26-05-2023 12:28 PM | Y tế

SKĐS - Sáng 26/5 tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế và trao Quyền Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế; bổ nhiệm lãnh đạo Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận, đại diện lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam, một số vụ, cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm Lãnh đạo một số Vụ/Cục - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận và lãnh đạo một số đơn vị chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Theo đó, tại Quyết định số 2189/QĐ-BYT ngày 16/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm bà Trần Thị Trang, Thạc sĩ- Cử nhân Luật, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế và trao Quyền Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế cho đến khi bổ nhiệm vụ trưởng mới. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm Lãnh đạo một số Vụ/Cục - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định điều động, bổ nhiệm và chúc mừng bà Trần Thị Trang.

Tại Quyết định số 2322 /QĐ-BYT ngày 26/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Lợi, TS.BS, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, ban hành.

Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm Lãnh đạo một số Vụ/Cục - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng ông Nguyễn Minh Lợi

Tại Quyết định số 2323 /QĐ-BYT ngày 26/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Nguyễn Tử Hiếu, Thạc sĩ- Kỹ sư, Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, ban hành.

Tại Quyết định số 2325 /QĐ-BYT ngày 26/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tú, Thạc sĩ- Kỹ sư, Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, ban hành.

Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm Lãnh đạo một số Vụ/Cục - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế.

Tại Quyết định số 2326 /QĐ-BYT ngày 26/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Lê Văn Dụng, Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, ban hành.

Trước đó, tại Nghị định 95/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thành Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế.

Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm 2 Lãnh đạo Cục Quản lý môi trường y tếBộ Y tế điều động, bổ nhiệm 2 Lãnh đạo Cục Quản lý môi trường y tế

SKĐS - Chiều 9/5 tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế đối với 2 đồng chí.

Thái Bình - ảnh Trần Minh
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH