Bộ Y tế đề xuất nới phạm vi chi trả BHYT với thuốc hiếm, thuốc phối hợp

21-09-2023 5:10 PM | Sức khỏe TV

SKĐS - ThS .Trần Thị Trang, Quyền Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế Bộ Y tế cho biết thuốc là cấu phần quan trọng và luôn chiếm tỷ trọng chi lớn nhất trong tổng chi khám chữa bệnh cũng như thanh toán BHYT.

Theo đó, tại Hội thảo xin ý kiến nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế đối với một số nhóm thuốc đặc thù như thuốc hiếm, thuốc phối hợp, Bộ Y tế đã đề xuất nởi lỏng phạm vi chi trả BHYT với thuốc hiếm, thuốc phối hợp. 


SKĐS
Ý kiến của bạn