Hà Nội

Bộ Y tế đào tạo quản lý bệnh viện trong tình hình mới

Bộ Y tế đào tạo cán bộ quản lý bệnh viện trong tình hình mới

Bộ Y tế đào tạo cán bộ quản lý bệnh viện trong tình hình mới

Tin nóng y tế - 20/07/2020 22:14

SKĐS - Gần 60 Giám đốc, Phó giám đốc, các cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo của gần 40 bệnh viện thuộc 14 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã tham dự khóa đào tạo quản lý bệnh viện trong tình hình mới