Bộ Y tế: Danh sách các sản phẩm, thiết bị y tế chẩn đoán xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đã cấp số đăng ký

08-05-2021 13:13 | Tin nóng y tế

SKĐS - Danh sách này để các Sở Y tế và các Bệnh viện, Viện nghiên cứu chủ động liên hệ, có kế hoạch mua sắm phục vụ nhu cầu phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế

Bộ Y tế vừa có văn bản số 3740/BYT-TB-CT gủi Sở Y tế các tỉnh, thành phố ; các bệnh viện, viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Y tế và y tế các bộ, ngành danh sách các sản phẩm / trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu.

Theo đó, Bộ Y tế cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần phân cấp, phân quyền, chủ động, sáng tạo, linh hoạt phòng, chống dịch và thực hiện phương châm bốn tại chỗ, Bộ Y tế thông báo nhanh danh sách sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký lưu hành hoặc cấp giấy phép nhập khẩu kèm theo thông tin về đơn vị sản xuất, nhập khẩu đến các đơn vị.

xet nghiem

Danh sách này để các Sở Y tế và các Bệnh viện, Viện nghiên cứu chủ động liên hệ, có kế hoạch mua sắm phục vụ nhu cầu phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị sản xuất, nhập khẩu sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus SARS-CoV-2 chủ động, có kế hoạch ổn định và phát triển sản xuất và cung ứng, đảm bảo chất lượng, giá cả ổn định, hợp lý đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ sở liên hệ Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế), SĐT: 024.62732272, email: dmec@moh.gov.vn để phối hợp hỗ trợ giải quyết.

Dưới đây là danh sách các sản phẩm / trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu

danh sach

ds

ds1

ds2

ds3


Thái Bình
Ý kiến của bạn