Bộ Y tế: Các địa phương xét nghiệm sàng lọc, định kỳ COVID-19 từ 20-50% người lao động ở khu công nghiệp

12-08-2021 11:53 | Y tế

SKĐS - Các địa phương xét nghiệm sàng lọc và định kỳ với 20% người lao động tại các khu công nghiệp bằng RT-PCR mẫu gộp hoặc test kháng nguyên nhanh chưa có ca mắc COVID-19; xét nghiệm ít nhất 50% người lao động khi có ca mắc COVID-19.

Ngày 12/8/2021, Bộ Y tế đã có Văn bản số 6565/BYT-MT gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc phòng, chống COVID-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh. 

Theo Bộ Y tế, trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) đã ban hành các văn bản phòng, chống dịch tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh gồm: Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế. 

Bộ Y tế: Các địa phương xét nghiệm sàng lọc, định kỳ COVID-19 với người lao động ở các khu công nghiệp - Ảnh 1.

Các địa phương xét nghiệm sàng lọc, định kỳ với 20% người lao động tại các khu công nghiệp bằng RT-PCR mẫu gộp hoặc test kháng nguyên nhanh chưa có ca mắc COVID-19; xét nghiệm ít nhất 50% người lao động khi có ca mắc COVID-19.

Các hướng dẫn tại các Quyết định trên có quy định "Trên cơ sở hướng dẫn này và diễn biến thực tế tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chính quyền các cấp và các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp và đảm bảo an toàn sản xuất".

Trong thời gian qua, căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế địa phương, một số tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đạt hiệu quả như tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đã xây dựng phương án vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo sản xuất như hình thức sản xuất "3 tại chỗ" hoặc "một cung đường hai điểm đến". 

Tuy nhiên tại một số địa phương việc áp dụng mô hình phòng, chống dịch tương tự chưa thực sự hiệu quả do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau.

Để các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo sản xuất kinh doanh. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và đặc biệt dựa trên đánh giá tình hình thực tế tại địa phương để hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả.

Chỉ đạo Ban Quản lý Khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và/hoặc các cơ quan liên quan thống nhất kế hoạch và phương án phòng, chống dịch của các đơn vị trên địa bàn đảm bảo vừa an toàn phòng, chống dịch vừa sản xuất kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch và triển khai phòng, chống dịch tại các đơn vị tránh chồng chéo (không để xảy ra tình trạng nhiều đơn vị chức năng kiểm tra một doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh) để có biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả, đảm bảo hỗ trợ các đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo thực hiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa theo hướng dẫn tại các Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 và Công văn số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021 của Bộ Y tế đảm bảo không gây ùn tắc và tạo điều kiện cho đơn vị vận chuyển hàng hóa.

Chỉ đạo Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc và định kỳ đối với người lao động theo hướng dẫn tại Quyết định 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế, cụ thể: xét nghiệm sàng lọc hằng tuần ít nhất cho 20% người lao động bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp hoặc test kháng nguyên nhanh khi đơn vị chưa có ca mắc COVID-19; xét nghiệm ít nhất 50% người lao động khi có ca mắc COVID-19.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện.

Mời bạn đọc xem video đang được quan tâm:

Trong phòng cấp cứu bệnh nhân nặng Bệnh viện Dã chiến số 10


Thái Bình
Ý kiến của bạn