Bộ Y tế: Các địa phương căn cứ cấp độ dịch COVID-19, sớm đưa học sinh trở lại trường

29-01-2022 10:57 | Tin nóng y tế

SKĐS - Bộ Y tế đề nghị các địa phương căn cứ vào việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn (đến tận cấp xã) để chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể sớm đưa học sinh trở lại trường để tổ chức dạy học trực tiếp

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố về việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp.

Theo Bộ Y tế, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trong đó có hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét mở cửa trường học trở lại, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nội dung cụ thể:

Bộ Y tế: Các địa phương căn cứ cấp độ dịch COVID-19, sớm đưa học sinh trở lại trường - Ảnh 1.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương căn cứ vào việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn (đến tận cấp xã) để chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể sớm đưa học sinh trở lại trường để tổ chức dạy học trực tiếp

Căn cứ vào việc đánh giá cấp độ dịch của địa phương (đến tận địa bàn cấp xã) để chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể sớm đưa học sinh trở lại trường để tổ chức dạy học trực tiếp.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp khẩn trương xây dựng các phương án, kịch bản chi tiết, cụ thể và tổ chức diễn tập xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức dạy, học trực tiếp; hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở giáo dục phải có các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn, quy định về "Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19" tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế khẩn trương triển khai các hoạt động tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế trường học, hiệu trưởng và giáo viên về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi đưa học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường các hoạt động tuyên truyền cho học sinh, cha mẹ học sinh tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Giáo dục và ngành Y tế.

Sở Y tế các địa phương chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục đều có đầu mối cơ sở y tế phối hợp chặt chẽ với cơ sở giáo dục và cùng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các cấp thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá các tiêu chí bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường học theo hướng dẫn tại Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản khác có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

Mới: 5 mức độ phân loại bệnh COVID-19 trong hướng dẫn vừa ban hành của Bộ Y tế Mới: 5 mức độ phân loại bệnh COVID-19 trong hướng dẫn vừa ban hành của Bộ Y tế

SKĐS - Trong hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 mới nhất, Bộ Y tế bổ sung nhóm F0 không triệu chứng vào phần phân loại mức độ bệnh COVID-19, bên cạnh 4 nhóm nhẹ, trung bình, nặng và nguy kịch đã có trước đó.


Thái Bình
Ý kiến của bạn