Bộ Y tế bãi bỏ 4 thủ tục hành chính trong cấp phép cho công ty nước ngoài hoạt động về dược, vaccine

13-12-2021 1:17 PM | Y tế

SKĐS - Theo Bộ Y tế, các thủ tục hành chính này bãi bỏ do không còn được quy định tại Luật dược năm 2016 và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký quyết định số 5679/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Bộ Y tế bãi bỏ 4 thủ tục hành chính trong cấp phép cho công ty nước ngoài hoạt động về dược, vaccine - Ảnh 1.

Theo đó, tại quyết định này, Bộ Y tế  công bố kèm theo 4 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm gồm: Cấp giấy phép cho công ty nước ngoài hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam;

Cấp lại giấy phép cho công ty nước ngoài hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam;

Cấp giấy phép cho công ty nước ngoài hoạt động về vaccine, sinh phẩm y tế tại Việt Nam;

Cấp lại giấy phép cho công ty nước ngoài hoạt động về vaccine, sinh phẩm y tế tại Việt Nam;

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính: Luật dược năm 2016; Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

Theo Bộ Y tế, các thủ tục hành chính trên không còn được quy định tại Luật dược năm 2016 và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

Bộ Y tế thông tin về việc gia hạn 5 lần thời gian đóng và mở các gói thầu cung cấp thuốcBộ Y tế thông tin về việc gia hạn 5 lần thời gian đóng và mở các gói thầu cung cấp thuốc

SKĐS - Bộ Y tế khẳng định việc gia hạn thời gian đóng thầu và mở thầu các gói thầu đấu thầu tập trung cấp quốc gia không gây ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng thuốc thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia của các cơ sở y tế.


Thái Bình
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH