Bộ trưởng Tô Lâm nêu lý do đề xuất tăng tuổi phục vụ trong lực lượng công an nhân dân

27-05-2023 10:27 AM | Thời sự

SKĐS - Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 27/5, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, hiện nay, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, CAND quy định tại Luật CAND năm 2018 bảo đảm tương quan với quy định về tuổi nghỉ hưu của người lao động tại Bộ luật Lao động năm 2012.

Đến nay, Bộ luật Lao động năm 2012 đã được thay thế bằng Bộ luật Lao động năm 2019. Trong khi đó, Bộ luật Lao động được coi là "Luật gốc" về tuổi nghỉ hưu của người lao động nói chung. Vì vậy, trên cơ sở quy định mới của Bộ luật Lao động năm 2019 và tính chất đặc thù của lực lượng CAND, cần phải sửa đổi quy định hiện hành về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an tại Luật CAND và Nghị định số 49/2019/NĐ-CP cho phù hợp.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu lý do đề xuất tăng tuổi phục vụ trong lực lượng công an nhân dân - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan CAND, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Luật CAND năm 2018 chưa quy định cụ thể về kéo dài hạn tuổi đối nên chưa bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định của Đảng, Nhà nước và yêu cầu thực tiễn. Việc bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ trong các trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định là cần thiết và phù hợp...

Theo Bộ trưởng, việc xây dựng dự án Luật nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động; khắc phục một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật CAND liên quan đến thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác; quy định cụ thể một số vị trí có cấp bậc hàm cấp Tướng trong CAND phù hợp với quy định của Đảng và yêu cầu công tác.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu lý do đề xuất tăng tuổi phục vụ trong lực lượng công an nhân dân - Ảnh 2.

Các ĐBQH tham dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sáng 27/5.

Việc xây dựng dự án Luật dựa trên quan điểm bảo đảm lực lượng CAND đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý của Chính phủ, sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an, dựa vào nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân. Đồng thời kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục khó khăn, vướng mắc để đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Thẩm tra về dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với quy định thời hạn để xét thăng cấp bậc hàm Đại tá lên Thiếu tướng của dự thảo Luật.

Về quy định tiêu chí, tiêu chuẩn lập thành tích đặc biệt xuất sắc để xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Luật để bảo đảm tính khả thi, tạo sự minh bạch, chặt chẽ trong quy trình thực hiện. Đồng thời, đề nghị rà soát nghiên cứu, bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về các tiêu chí, điều kiện…

Bộ trưởng Tô Lâm nêu lý do đề xuất tăng tuổi phục vụ trong lực lượng công an nhân dân - Ảnh 3.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới.

Về bổ sung quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí với quy định của dự thảo Luật. Đồng thời nhất trí với quy định sĩ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng là phù hợp với tinh thần Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Ban Chấp hành Trung ương.

Về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với đề xuất của Chính phủ về tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng việc nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ Thượng tá lên 03 tuổi, nữ Đại tá lên 05 tuổi là mức tăng đáng kể, trong khi đa số cấp bậc hàm khác tăng 02 tuổi để phù hợp với môi trường công tác đặc thù của lực lượng CAND.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng 4 trưởng ngành sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XVPhó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng 4 trưởng ngành sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

SKĐS - UBTVQH vừa có thông báo chính thức về chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Theo đó, 4 nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn gồm: Lao động, thương binh và xã hội; Giao thông vận tải; Khoa học và công nghệ; Dân tộc.


Lê Bảo
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH