DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Các phong trào thi đua của ngành y tế đa dạng về nội dung, bám sát nhiệm vụ chính trị
Thái Bình - 17:35 30/03/2021 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Đây là một trong những nội dung trong Chỉ thị 04/CT-BYT về việc tăng cường thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế giai đoạn 2021-2025 vừa được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ký ban hành.

Theo đó, tại Chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành y tế tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

Bảo đảm thiết thực, hiệu quả, lồng ghép công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Tập trung giải quyết những nhiệm vụ cấp bách, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19, đạt được các chỉ tiêu của Quốc hội, của Chính phủ và Bộ Y tế giao.

Bên cạnh đó, tăng cường việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế phát động. Đổi mới phương thức tổ chức các phong trào thi đua đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, phù hợp với tình hình và điều kiện hiện tại, đặc biệt là nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 song song với việc thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 như:

thi dua yeu nuoc

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị đổi mới phương thức tổ chức các phong trào thi đua của ngành y tế đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, đặc biệt là nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 song song với việc thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025

Tập trung công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đặc biệt các chính sách đổi mới trong phát triển ngành y tế; đổi mới công tác y tế dự phòng và nâng cao sức khỏe, bảo đảm an toàn, an ninh y tế; đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế; đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số ngành y tế tiến tới y tế số, y tế thông minh phục vụ người dân. Thúc đẩy việc nghiên cứu sản xuất vắc xin trước mắt cho vắc xin COVID-19; thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân theo hướng đa dạng, đa tầng, hiện đại…

Ngoài ra, tập trung đẩy mạnh truyền thông chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm thực hiện đồng bộ tất cả 4 phương diện: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tăng cường truyền thông về các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để biểu dương, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành y tế.

Xây dựng kế hoạch với tiêu chí rõ ràng và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển và lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị…

Tại Chỉ thị này, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu toàn ngành cần đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, củng cố tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn và tinh thông nghiệp vụ.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, bảo đảm hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII của Bộ Y tế.

 

Thái Bình

Tin liên quan
Đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người
SKĐS - 70 năm qua, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lôi cuốn, động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta
Phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế có sự thay đổi vượt bậc
SKĐS - Chiều ngày 12/12, Hội đồng Thi đua Khen thưởng TW đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác thi đua khen thưởng năm 2018 tại Bệnh viện K.
Tập thể, cá nhân ngành y được tôn vinh "tấm gương thi đua làm theo lời Bác"
SKĐS - Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc BV Hữu Nghị Việt Đức, Bộ Y tế là tấm gương thi đua làm theo lời Bác sẽ được tôn vinh tại chương trình "Vinh quang Việt Nam" diễn ra ngày 7/7 tới.
Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khơi dậy sức mạnh đoàn kết vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
SKĐS - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất...”, trong những năm qua, toàn ngành y tế đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhiều sản phẩm mới, kỹ thuật mới, thiết thực, hiệu quả trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ tạo nên những thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và toàn ngành.
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm