Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp Trưởng đại diện Đoàn Ngoại giao Việt Nam mới bổ nhiệm

15-07-2014 8:03 AM | Video

SKDS- Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp Trưởng đại diện Đoàn Ngoại giao Việt Nam mới bổ nhiệm


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH