Bộ trưởng Bộ Y tế thăm bệnh nhân ghép phổi từ người cho chết não

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm bệnh nhân ghép phổi đầu tiên tại Việt Nam từ người cho chết não

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm bệnh nhân ghép phổi đầu tiên tại Việt Nam từ người cho chết não

Y học 360 - 28/03/2018 17:50

SKĐS - Sau một tháng được ghép phổi, sức khoẻ anh Trần Ngọc Hanh 54 tuổi ở Nam Định- bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam ghép phổi thành công từ người cho chết não đã tiến tiển tốt. Phổi ghép đã dần đảm nhận chức năng hô hấp, không xuất hiện những biến chứng nghiêm trọng về thải ghép, nhiễm khuẩn