Hà Nội

bổ sung men vi sinh

Men vi sinh - lợi ích và nguy cơ

Men vi sinh - lợi ích và nguy cơ

An toàn dùng thuốc - 27/08/2021 16:22

SKĐS - Với sự phát triển mạnh mẽ của men vi sinh (probiotics), khó ai có thể phủ nhận được những lợi ích mà các sản phẩm này mang lại. Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực, chúng ta cũng nên có những góc nhìn khách quan, hai chiều để hiểu rõ hơn một số tác hại tiềm ẩn của loại men này.