bổ sung liều tiêm

Mới: Bộ Y tế bổ sung liều tiêm 0,25ml đối với vaccine Moderna

Mới: Bộ Y tế bổ sung liều tiêm 0,25ml đối với vaccine Moderna

Y tế - 31/03/2022 12:29

SKĐS - Trong văn bản mới nhất ban hành ngày 31/3, Bộ Y tế đã bổ sung liều tiêm 0,25ml đối với vaccine Moderna. Đồng thời, Bộ cũng bổ sung thêm một số nhà sản xuất, nước sản xuất vacine này.