bổ sung khoáng chất

Giữ đôi mắt sáng khi học online không nên bỏ qua những vi chất sau

Giữ đôi mắt sáng khi học online không nên bỏ qua những vi chất sau

An toàn dùng thuốc - 07/09/2021 13:11

SKĐS-Việc triển khai học trực tuyến cho học sinh các cấp đã, đang và có thể là sẽ tiếp tục để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID. Trong hoàn cảnh như thế, việc sử dụng máy tính nhiều sẽ ảnh hưởng không ít đến đôi mắt. Cần bổ sung vi chất nào để giúp giữ cho đôi mắt hạn chế tác hại trước các thiết bị điện tử?