Hà Nội

Bổ sung các hoạt động phòng, chống lao, phong và sốt rét vào Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế giai đoạn 2012-2015

23-10-2011 10:31 AM | Tin nóng y tế

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Dự thảo báo cáo về Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2012-2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa chỉ đạo bổ sung các hoạt động phòng, chống lao,

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Dự thảo báo cáo về Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2012-2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa chỉ đạo bổ sung các hoạt động phòng, chống lao, phong và sốt rét vào Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế. Được biết, căn cứ vào kết quả thực hiện trong giai đoạn 2006 - 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011, Chính phủ đã đưa ra những tiêu chuẩn để lựa chọn Chương trình mục tiêu Quốc gia trong giai đoạn 2012-2015. Theo đó, các vấn đề được lựa chọn để giải quyết bằng Chương trình mục tiêu Quốc gia là những vấn đề có tính cấp bách, liên ngành, liên vùng và có tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Chính phủ đã xây dựng Danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia (16 chương trình) gồm: việc làm và dạy nghề, giảm nghèo bền vững, nước sạch và vệ sinh môi trường, y tế, DS-KHHGĐ, ATVSTP...   
TS

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn