Bổ phế dưỡng âm

Thuốc dưỡng âm, ôn phế mùa thu

Thuốc dưỡng âm, ôn phế mùa thu

Chữa bệnh không dùng thuốc - 03/09/2021 15:47

SKĐS - Theo y học cổ truyền, để tránh mắc bệnh, mùa thu nên dưỡng âm, chăm sóc can và tỳ. Trong ngũ hành, thu tương ứng với kim, cũng ứng với phổi, gây ra các chứng bệnh liên quan.