Hà Nội

Bộ Nội Vụ

Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ NN&PTNT về sắp xếp lại toàn bộ các Tổng cục

Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ NN&PTNT về sắp xếp lại toàn bộ các Tổng cục

Xã hội - 28/04/2022 11:20

SKĐS - Theo văn bản của Bộ Nội vụ, ngày hôm nay (28/4), Bộ NN&PTNT đến hạn hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức để trình Chính phủ.