bổ nhiệm chức danh

Muốn được công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư phải đạt tiêu chuẩn mới dưới đây

Muốn được công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư phải đạt tiêu chuẩn mới dưới đây

Thời sự - 15/09/2018 09:09

SKĐS - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS); thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS.