Bộ GTVT đề xuất miễn lệ phí cấp giấy đăng kiểm, giảm phí sử dụng đường bộ cho doanh nghiệp vận tải

28-09-2021 11:39 AM | Thị trường

SKĐS - Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính xem xét miễn lệ phí cấp giấy đăng kiểm; giảm 30% phí Sử dụng đường bộ đối với xe vận tải hành khách và 10% đối với xe kinh doanh vận tải đến hết năm 2021.

Ngày 27/9, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc hỗ trợ phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 12/8/2021 về phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021 (Nghị quyết số 88/NQCP), Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam (Cục ĐKVN) nghiên cứu, tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Ngày 24/8/2021, Cục ĐKVN đã có văn bản số 3145/ĐKVN-TCKHĐT báo cáo Bộ GTVT phương án hỗ trợ giá, phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, trong đó bao gồm những nội dung chính như sau: Cục ĐKVN đã có các văn bản số 3041/ĐKVN-TCKHĐT ngày 13/8/2021, 3058/ĐKVN-TCKHĐT ngày 13/8/2021 gửi Bộ GTVT đề xuất phương án giảm giá dịch vụ đăng kiểm trong 4 tháng cuối năm 2021 với mức giảm là 10% để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Bộ GTVT đề xuất miễn lệ phí cấp giấy đăng kiểm, giảm 10- 30% phí Sử dụng đường bộ đến hết năm 2021 - Ảnh 1.

Bộ GTVT đề xuất giảm 30% phí Sử dụng đường bộ đối với xe vận tải hành khách và 10% đối với xe kinh doanh vận tải. Ảnh minh họa.

Ngày 17/8/2021, Cục ĐKVN có văn bản số 3090/ĐKVN-TCKHĐT gửi các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước (251 Trung tâm đăng kiểm) để xin ý kiến về phương án giảm giá dịch vụ đăng kiểm nêu trên. Cục ĐKVN đã nhận được ý kiến trả lời của 121 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, trong đó có 26 ý kiến thống nhất (gồm 18/18 Trung tâm đăng kiểm trực thuộc Cục ĐKVN, 8 đơn vị đăng kiểm ngoài Cục ĐKVN), 95 Trung tâm đăng kiểm không đồng ý phương án giảm giá với lý do chính là: Do tình hình dịch bệnh, số lượng phương tiện kiểm định ít, doanh thu thấp, hầu hết các đơn vị đều đang bị thua lỗ. Mặt khác, nhiều đơn vị có ý kiến giá dịch vụ đăng kiểm hiện nay là trên cơ sở mức phí đã ban hành từ năm 2013 đến nay nên bản thân mức giá dịch vụ đăng kiểm đang thấp hơn chi phí thực tế nên còn có đơn vị đề nghị tăng giá dịch vụ kiểm định.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước, Cục ĐKVN kiến nghị như sau: Về giá đăng kiểm: không thực hiện giảm giá đăng kiểm do các đơn vị đăng kiểm cũng đang gặp nhiều khó khăn, thua lỗ do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Đề nghị giảm lệ phí cấp giấy đăng kiểm đối với phương tiện xe cơ giới trong 4 tháng cuối năm về mức 0 đồng trong 4 tháng cuối năm 2021 như đề nghị của một số đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. Trên cơ sở số thu lệ phí cấp giấy chứng nhận của toàn hệ thống đăng kiểm xe cơ giới trong 7 tháng đầu năm 2021, Cục ĐKVN ước tổng số thu trong 4 tháng cuối năm 2021 khoảng 101 tỷ đồng. Trong trường hợp giảm lệ phí về 0 đồng trong 4 tháng cuối năm 2021 thì số thu Ngân sách của mỗi địa phương sẽ giảm khoảng 1,6 tỷ đồng, sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến các địa phương.

Đối với kiến nghị về tăng mức giảm phí Sử dụng đường bộ (SDĐB), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 về việc giảm 30% mức phí SDĐB đối với xe kinh doanh vận tải hành khách và 10% mức phí SDĐB đối với xe kinh doanh vận tải. Nếu điều chỉnh tăng mức hỗ trợ lên nữa thì sẽ ảnh hưởng đến số thu của Ngân sách nhà nước và sẽ khó khăn trong việc triển khai thực hiện. Trong khi bản thân các phương tiện kinh doanh vận tải phải dừng hoạt động từ 30 ngày trở lên đã được miễn 100% phí SDĐB trong thời gian dừng hoạt động. Vì vậy, để tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng này thì Nhà nước có thể kéo dài thời gian giảm phí cho đến hết 30/6/2022.

Qua tổng hợp, Bộ GTVT có ý kiến như sau: Theo báo cáo của Cục ĐKVN, các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc cũng là đối tượng đang gặp nhiều khó khăn, thua lỗ do chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, mặt khác mức giá ban hành từ năm 2013 nên bản thân mức giá dịch vụ đăng kiểm đang thấp hơn chi phí thực tế, vì vậy Bộ GTVT thống nhất với kiến nghị không giảm giá dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới.

Để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, căn cứ quy định tại Luật Phí và lệ phí, Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính xem xét: Giảm lệ phí cấp giấy đăng kiểm đối với phương tiện xe cơ giới trong 4 tháng cuối năm về mức 0 đồng; Căn cứ diễn biến thực tế của dịch bệnh COVID-19, chủ động xem xét việc kéo dài thời gian hiệu lực của Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 về việc giảm 30% mức phí SDĐB đối với xe kinh doanh vận tải hành khách và 10% mức phí SDĐB đối với xe kinh doanh vận tải.

*Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Thông điệp 5T- Pháo đài chống dịch trong giãn cách xã hội


Mộc Trà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH