Bộ Giáo dục và Đào tạo thu vượt học phí trên 38 tỉ đồng

25-07-2014 5:20 PM | Thời sự

Kiểm toán Nhà nước phát hiện Bộ Giáo dục - Đào tạo thu vượt học phí, lệ phí tuyển sinh, học phí sau đại học số tiền rất lớn.

Kiểm toán Nhà nước phát hiện Bộ Giáo dục - Đào tạo thu vượt học phí, lệ phí tuyển sinh, học phí sau đại học số tiền rất lớn.

Sinh viên nhiều trường phải đóng thêm những khoản tiền không có trong quy định hoặc cao hơn quy định hiện hành (Ảnh minh họa)

Tại cuộc họp báo sáng 25-7, Kiểm toán Nhà nước cho biết đã phát hiện một số đơn vị thuộc bộ, cơ quan trung ương thu vượt mức quy định về phí, lệ phí.

Điển hình là Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thu vượt học phí 38,8 tỉ đồng, lệ phí tuyển sinh gần 13 tỉ đồng, thu vượt học phí sau đại học gần 15 tỉ đồng, kinh phí đại học không chính quy gần 16 tỉ đồng, đào tạo văn bằng 2 là 3,3 tỉ đồng và học phí đào tạo chính quy 2,6 tỉ đồng.

Bộ Công Thương thu vượt học phí trên 45 tỉ đồng; Đại học Quốc gia TP HCM thu vượt lệ phí tuyển sinh trên 2,6 tỉ đồng, thu vượt học phí 12,2 tỉ đồng, thu cải thiện điểm sai quy định 387 triệu đồng; Đại học Quốc gia Hà Nội thu vượt học phí gần 8,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước còn phát hiện việc các cơ quan thu một số khoản ngoài quy định: Bộ GD-ĐT là 103,826 tỉ đồng; Bộ Công Thương gần 59 tỉ đồng; Đại học Quốc gia TP HCM 11,6 tỉ đồng; VKSND Tối cao 184 triệu đồng; Đại học Quốc gia Hà Nội 1,32 tỉ đồng.

Hơn nữa, mức phải trích các khoản trừ phí, lệ phí và tỉ lệ phí, lệ phí để lại cho đơn vị thu sử dụng chưa hợp lý.

Kiểm toán Nhà nước dẫn chứng: Theo quy định, số thu học phí sau khi trích 40% để đào tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn phải trích tối thiểu 15% (năm 2013 Bộ GD-ĐT đã sửa lại là 8%) để chi học bổng khuyến khích học tập theo quy định nên số còn lại được sử dụng thấp (chỉ còn 45%).

Ông Nguyễn Văn Tân, Kiểm toán trưởng Kiểm toán chuyên ngành 3 thuộc Kiểm toán Nhà nước, cho biết việc thu vượt, thu ngoài khá phổ biến tại các trường và diễn ra nhiều năm nay. Qua nhiều lần kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã có ý kiến kiến nghị yêu cầu các trường chấn chỉnh.

Nguyên nhân các trường thu vượt quy định, theo ông Tân, xuất phát từ mức học phí hiện nay khá thấp, trong giai đoạn năm 2012 chỉ thu khoảng 350.000-450.000 đồng/sinh viên/tháng, trong khi vẫn phải dành lại một phần để chi học bổng. “Chính vì số tiền còn lại để chi cho hoạt động giáo dục đào tạo không còn nhiều nên một số trường đã thu mức thu tăng lên. Qua kiểm toán cho thấy khoản thu tăng thêm đều có thông báo công khai, minh bạch. Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu các bộ ngành phải trả lại tiền cho người học.

Tuy nhiên, các bộ ngành đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và nhận được đồng ý về việc được chuyển số tiền thu sai này sang quỹ phát triển sự nghiệp giáo dục; những khoản thu bất hợp lý thì Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu phải chấm dứt ngay” - ông Tân nói.

 

 


Ý kiến của bạn