Bộ GDĐT sẽ bắt đầu thẩm định sách giáo khoa vào cuối tháng 7 này

06-07-2019 7:01 PM | Thời sự

SKĐS - Bộ GDĐT cho biết, từ cuối tháng 7 đến khoảng giữa tháng 9/2019, các Hội đồng thực hiện việc thẩm định sách giáo khoa để trình Bộ trưởng GDĐT xem xét việc phê duyệt, cho phép sử dụng sách. Hiện tại, Bộ đã nhận được hồ sơ của hai NXB gửi về để đăng ký thẩm định SGK lớp 1.

Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ, chất lượng của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK là điều toàn xã hội rất quan tâm vì nó sẽ quyết định đến việc thẩm định và lựa chọn ra những bộ SGK chất lượng. Do đó theo Bộ GDĐT, cần phải chuẩn bị và thực hiện thật tốt các công đoạn. Mục đích cuối cùng là phải có những bộ SGK chất lượng tốt, kịp tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đối với các thành viên tham gia Hội đồng thẩm định SGK, Bộ GDĐT yêu cầu cần nắm thật chắc chương trình GDPT mới từ mục tiêu, nội dung, yêu cầu cần đạt… để đánh giá được cuốn sách, bộ sách nào cụ thể hoá được chương trình GDPT. Việc thẩm định sách cần được thực hiện một cách cẩn trọng, chi tiết, từ nội dung, ngôn ngữ, tới hình thức thể hiện.

Các thành viên cần nắm vững Thông tư 33 để triển khai thực hiện đánh giá SGK đúng theo quy định. Việc nâng cao tránh nhiệm giải trình với xã hội cũng là vấn đề các thành viên Hội đồng thẩm định SGK cần lưu tâm. “Đề nghị Ban tổ chức hệ thống lại tất cả các Luật có liên quan như: vấn đề về dân tộc, tôn giáo, chống định kiến… để làm thành một cẩm nang, giúp các thành viên thuận lợi trong tra cứu, đánh giá khi thẩm định SGK” - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

Bộ GDĐT đã tổ chức tập huấn thành viên tham gia Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 1 cho 160 đại biểu là các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực giáo dục.

Thẩm định sách giáo khoa để có những bộ SGK chất lượng tốt, kịp tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Ảnh minh họa.

Bộ GDĐT cũng đã cung cấp thông tin về những điểm mới trong chương trình tổng thể, chương trình môn học; những quy định trong Thông tư 33 “Ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa”.

Đặc biệt, bộ tài liệu hướng dẫn cụ thể hóa các điều, khoản trong Thông tư 33; các nội dung hướng dẫn tránh định kiến trong biên soạn sách; nội dung tích hợp về giáo dục bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT mới… do Bộ GDĐT xây dựng đã được đưa ra để các thành viên của Hội thảo trao đổi, thống nhất quan điểm, nhận thức.

Tài liệu này mang tính chất khung, áp dụng cho tất cả các bộ SGK từ lớp 1 đến lớp 12. Từ tài liệu khung, các nhà khoa học, nhà giáo dục tham gia hội thảo tiếp tục nghiên cứu, thảo luận theo đặc trưng của bộ môn, từ đó thống nhất được cách hiểu, cách tiếp cận khi đánh giá SGK lớp 1.


P.H
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH